Покана за публично обсъждане

Лого на Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 5  от Наредба № 12 на ОбС-Исперих,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 22.01.2020 г. (Сряда) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих,

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта на бюджет за 2020 г.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:

Материали за публично обсъждане - Бюджет 2020 (*.rar; ~ 2,5 Mb)

 

Дата на публикуване: 15.01.2020 г.

15. 01. 2020 г.