Заповед № 147 от 31.01.2020 г. на Кмета на Община Исперих

Заповед № 147 от 31.01.2020 г. на Кмета на Община Исперих относно определяне списък на категориите информация - създавана, обработвана и съхранявана в Общинска администрация - Исперих, подлежаща на класификация като "Служебна тайна", установена като такава в специални закони - Приложение № 1.

Пълният текст на заповедта и Приложение № 1 можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 01. 2020 г.