Обява за среща за обществено обсъждане - ОТМЕНЕНА

Лого на Община Исперих

ОБЯВА
за среща за обществено обсъждане

         На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Исперих съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА.

Цялата документация може да се види на сайта на Община Исперих http://www. isperih@isperih.bg  и в сградата на Община Исперих ул. „Васил Левски“ № 70, в Центъра за услуги и информация на граждани считано от 12.02.2020 г. до 17.03.2020 г. всеки работен ден от 9.00 до16.00 часа.

Общественото обсъждане ще се проведе на 18.03.2020 г. /сряда/ от 14,00  часа в заседателната зала на Община Исперих.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Исперих се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

11. 02. 2020 г.