Протокол от журиране в Общински конкурс "Напред! Науката е слънце!"

Общински конкурс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ
от журиране в Общински конкурс "Напред! Науката е слънце!",
организиран по случай
24 май - Деня на българската просвета и култура и на 
славянската писменост

Днес, 22.05.2020 година, жури в състав:

Председател: Исмаил Айдън - директор на дирекция "Хуманитарни дейности", Община Исперих

Членове: 1. Аница Костова - гл. експерт "Образование и младежки дейности", Община Исперих
2. Искра Цанкова - директор на ЦОБ "Петя Йорданова", гр. Исперих

класира следните деца и ученици:

І възрастова група - 3 и 4 подготвителни групи:

1 място: Александър Георгиев Русчев - ІV ПГ, ДГ "Първи Юни" - гр. Исперих;
2 място: Бора Бейнур Назиф - ІV ПГ, ДГ "Осми март" - с. Яким Груево;
3 място: Джерен Джанер Хасан . ІV ПГ, ДГ "Слънце" - гр. Исперих;
Поощрителни награди:
Нурхан Айхан Сали и Нуркан Айхан Сали - ІV ПГ, ДГ "Детелина" - с. Делчево;
Белла Светлинова Найденова - ІV ПГ, ДГ "Първи Юни" - гр. Исперих.

ІІ възрастова група - 1-4 клас:

1 място: Шебнем Шендован Кабил - І клас, ОУ "Васил Априлов" - гр. Исперих;
2 място: Верда Самедин Сабит - ІІ клас, ОУ "Христо Ботев" - гр. Исперих;
3 място: Моника Валентинова Велева . ІV клас, ОУ "Васил Априлов" - гр. Исперих;
Поощрителни награди:
Иван Константинов Иванов - І клас, ОУ "Васил Априлов" - гр. Исперих;
Дидем Турхан Исмет - ІІІ клас, ОУ "Христо Ботев" - гр. Исперих;
Аслъ Рейхан Ахмед - ІV клас, ОУ "Васил Априлов" - гр. Исперих;
Джерен Дауд Ниязиева -  ІV клас, ОУ "Васил Априлов" - гр. Исперих;
Мерлин Назиф Алиосман - ІV клас, ОУ "Васил Априлов" - гр. Исперих.

ІІІ възрастова група - 5-7 клас:

1 място: Ясмин Талиб Мехмед - VІІ клас, ОУ "Васил Априлов" - гр. Исперих;
2 място: Гамзе Шенол Неждет - VІІ клас, ОУ "Васил Априлов" - гр. Исперих;
3 място: Михаела Атанасова Кръстева - V клас, ОУ "Христо Ботев" - гр. Исперих;
Поощрителна награда:
Ефе Митхат Садкъ - V клас, ОУ "Христо Ботев" - с. Китанчево

ІV възрастова група - 8-12 клас:

1 място: Бейшан Бейтула Яфес - Х клас, ПГ "Васил Левски" - гр. Исперих.

ЖУРИ:

Председател:     / п /   
                      /И. Айдън/

Членове:
         1.          / п /
               /А. Костова/

         2.          / п /
               /И. Цанкова/

Протокола можете да видите и в прикачения файл.

22. 05. 2020 г.