Обява за среща за обществено обсъждане

Лого на Община Исперих

ОБЯВА
за среща за обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Исперих съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА.

Цялата документация може да се види на сайта на Община Исперих http://www. isperih.bg  и в сградата на Община Исперих ул. „Васил Левски“ № 70, в Центъра за услуги и информация на граждани считано от 10.06.2020 г. до 16.07.2020 г. всеки работен ден от 9.00 до16.00 часа.

Общественото обсъждане ще се проведе на 16.07.2020 г. /четвъртък/ от 13:30  часа в заседателната зала на Община Исперих.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Исперих се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

Материалите в пълен обем можете да изтеглите от линковете по-долу:
- ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ (*.rar, ~13 MB)
- ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ (*.rar, ~1.86 GB)
  - Том І - Фаза: Предварителен проект (*.rar, ~4,06 GB);
  - Том І-2 - Изходни данни и материали (*.rar, ~1.7 GB);
  - Том ІІ - Културно-историческо наследство (*.rar, ~506 MB).

                                                                           ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

12. 06. 2020 г.