Покана за публично обсъждане

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 03.09.2020 г.(Четвъртък) от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих,

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих  за 2019 г.

Отчетът на бюджета на община Исперих за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на общината: www.isperih.bg

Бейти БЕКИР
Председател на Общински съвет - Исперих

Материали за публично обсъждане – изтегли.

Дата на публикуване: 26.08.2020 г.

26. 08. 2020 г.