Публично обсъждане

Лого на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение и допълнение на таблицата на услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих на email: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70.

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на таблицата на услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, публикувани на 25.09.2020г..

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на таблицата на услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих

Предложения за изменение и допълнение към Проект на Наредба за изменение и допълнение на таблицата на услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих , с вх.номер ..., публикувано на …г.

СПРАВКА за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с Проекта на Наредба за изменение и допълнение на таблицата на услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, публикувани на  …2020г.

25. 09. 2020 г.