ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Лого на Община Исперих

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Правилник за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота“ към Община Исперих на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70.

01.10.2020г.

Мотиви към Проекта на Правилник за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота“ към Община Исперих, публикувани на 01.10.2020г..

Проекта на Правилник за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота“ към Община Исперих

Предложения за изменение и допълнение към Проекта на Правилник за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота“ към Община Исперих , с вх.номер ..., публикувано на …г.

СПРАВКА за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с Проекта на Правилник за устройството, организацията и дейността на общинско предприятие „Чистота“ към Община Исперих, публикувани на  …2020г.

01. 10. 2020 г.