Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3

Лого на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 26, ал. 2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  АПК  в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община  Исперих приема предложения  и  становища относно Проекта за изменение и допълнение на  Наредба  № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих.
Предложения  и становища ще се приемат  всеки работен ден от 08:00  часа до 12:00 часа  и от 13:00 часа до 17:00 часа в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Исперих или на  на е-mail: isperih@isperih.bg  до  27.11.2020 г.  включително.

Публикувано на: 28.10.2020 г.

28. 10. 2020 г.