Покана за публично обсъждане

Лого на Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 5 от Наредба № 12 на ОбС-Исперих,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 29.01.2021 г. (Петък) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекта на бюджет за 2021 г.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: Материали за публично обсъждане - Бюджет 2021

Дата на публикуване: 22.01.2021 г.

22. 01. 2021 г.