Искане за преценяване необходимостта от ОВОС

Искане за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
от ЙОЗЛЕМ РАМАДАНОВА
с адрес с. Лъвино, общ. Исперих

На инвестиционно предложение:

"Изграждане на животновъден обект - кравеферма за отглеждане на крави до 50 броя и млекосъбирателен пункт"

.......

Пълният текст можете да видите в прикачения *.pdf файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 03. 2021 г.