УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО (на вниманието на пчеларите)

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
от
Железопътна секция Шумен
за провеждане на растителнозащитни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности Ви уведомяваме за ПЛАН-ГЛАФИК за обезтревяване железопътната инфраструктура на Железопътна секция Шумен 2021 г.

План-графика можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 05. 2021 г.