УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО (на вниманието на пчеларите)

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
от
Секция "Сигнализация и Телекомуникации" Горна Оряховица

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че ще се проведе наземно, локално третиране в жп гарите с хербицид срещу плевели с препарат "Клиник 36 СЛ" - не е токсичен за пчели, представляващ глифозат под формата на разтворим концентрат.

График:
....
9. На 21.05.2021 г. в участък Самуил - Силистра
...

Карантинен срок 30 дни, при доза 4% разтвор.

Пълният текст можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 05. 2021 г.