СЪОБЩЕНИЕ

Лого на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ
до кандидатите, представили заявления за участие в подбор за наемане на персонал за работа в "Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих"

Уведомяваме Ви, че на 30.09.2021 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих, находяща се на адрес ул. "Дунав" № 2, партерен етаж, ще се проведе интервю за участие в подбор за наемане на персонал за работа в "Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих".

Аксел КЮЧЮК
Заместник-кмет при Община Исперих;
Ръководител на Проект "Разкриване на център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих"

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 09. 2021 г.