ОБЯВА

ОБЯВА

от Димитър Георгиев Димитров
Н-ци на Станка Христова Цветанова
rp. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. “Лом” , № 33 /Риме, адрес на възложителя — физическо или юридическо лице/

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околнана среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии (ДВ бр. 25/2003 год.)

 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме намерение относно : “РАБОТИЛНИЦА за PVC и алуминиева дограма (Промяна предназначение на Складова постройка с допълнително пристрояване)”

Местоположение : rp. Исперих без ЦГЧ , УПИ XII-2272, кв. 17

 

Всички, които желаят дя изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ — rp. Pyce , “Придунавски булевард” № 20 ПK 7000
 Обявата е публикувана в електронния сайт на Община Испхерих за сведение на Обществеността.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 10. 2021 г.