Вакантна длъжност във военно формирование на пряко подчинение на командира на Командването за логистична поддръжка

ОБЯВА 
за вакантна длъжност във военно формирование на пряко подчинение на командира на Командването за логистична поддръжка

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България e обявена 1(една) вакантна длъжност за психолог във военно формирование 54300 – София, която следва да се заеме след провеждане на конкурс по документи.
Срок за подаване на заявления - 12.11.2021 г.     
Конкурсът ще се проведе от 13.12.2021 г. до 15.12.2021 г. 

Допълнителна информация може да получите в офиса за военен отчет в Общината и на тел.0897/045125

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 11. 2021 г.