СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Исперих съобщава, че Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето освен чрез пълномощник може да се подаде и на e-mail: isperih@isperih.bg.
За контакти: Севим АДЕМ - Секретар на Община Исперих; тел.: 0884 598 414
Дата на публикуване: 09.11.2021 г.

11. 11. 2021 г.