Вакантни длъжности във Военноморските сили

ОБЯВА
за вакантни длъжности във Военноморските сили

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № РД-01-58/21.02.2022 г. на командира на Военноморските сили са обявени 177 (сто седемдесет и седем) вакантни матроски длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища.
Свободните места са във военни формирования във Варна, с. Атия - област Бургас, с. Сенокос - общ. Добрич, с. Каменар - област Варна, с. Приселци - област Варна, гр. Созопол.

Кандидатите за вакантните длъжности могат да подадат писмени заявления за кандидатстване, чрез Военното окръжие по постоянния им адрес до 31.03.2022 г.

Допълнителна информация можете да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
28. 02. 2022 г.