Подбор на здравен медиатор

Лого на Община Исперих

СЪОБЩЕНИЕ
във връзка с процедурата за подбор на Здравен медиатор при Община Исперих - 1 бр.,

Процедурата за подбор на Здравен медиатор при Община Исперих - 1 бр. ще се проведе на 07.03.2002 г. (Понеделник) в заседателната зала на Община Исперих, находяща се в гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2, както следва:

- 14:00 ч. - разглеждане на постъпилите заявления и документи;

- 15:00 ч. - провеждане на интервю с допуснатите кандидати.
 

04. 03. 2022 г.