Вакантни длъжности във военни формирования на Военновъздушните сили

ОБЯВА
за вакантни длъжности във Военновъздушните сили

Уведомяваме ви, че със заповед № РД-142/24.02.2022 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 169 (сто шестдесет и девет) вакантни длъжности във военни формирования на Военновъздушните сили, които следва да се заемат след провеждането на конкурс. 

Кандидатите за вакантните длъжности могат да подадат писмени заявления за кандидатстване, чрез Военното окръжие по постоянния им адрес в срок до 29.04.2022 г. 

Конкурсът ще се проведе от 29.08.2022 г. до 09.09.2022 г.

Допълнителна информация можете да получите в прикачените файлове и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 03. 2022 г.