Вакантни длъжности за приемане на военна служба

ОБЯВА
за вакантни длъжности в Национална гвардейска част

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед  № РД - 118/24.02.2022 г. на командира на Национална гвардейска част са обявени 50 (петдесет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, които следва да се заемат след провеждането на конкурс. 

Кандидатите могат да подадат заявления за участие в конкурса чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 21.04.2022 г. 

Конкурсът ще се проведе на 26.05.2022 г. и 27.05.2022 г.

Допълнителна информация можете да получите в прикачените файлове и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 03. 2022 г.