Конкурс за оркестранти

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за оркестранти

Офиси за военен отчет в Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ- 75/18.02.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния оркестър на Съвместното командване на силите за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Кандидатите могат да подадат документите си за участие в конкурса чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 23.03.2022 г. за вакантните длъжности в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътните войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции и до 10.08.2022 г. за длъжностите в Гвардейския представителен духов оркестър.

Конкурсите ще се проведат на 13.04.2022 г. и 07.09.2022 г.

Допълнителна информация можете да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 03. 2022 г.