Конкурс за войнишки длъжности в НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново

Офиси за военен отчет в Община Исперих и Завет съобщават за провеждане на конкурс за (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 20.06.2022 г. до 21.06.2022 г. в НВУ „Васил Левски" - гр. Велико Търново.

Българските граждани следва да подадат документите си за участие в конкурса чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 29.04.2022 г.

Допълнителна информация можете да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
25. 03. 2022 г.