СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Лого на Община Исперих

Въз основа на преценката на представените от кандидата документи, конкурсната комисия назначена със заповед №279/15.04.2022г. На кмета на Община Исперих,

РЕШИ

Допуска до конкурс кандидата: 
Инициали на кандидата и входящ номер на документите:
1.  
Н. Х. А., Вх.№ К-1951 от 28.04.2022г.

Допуснатият кандидат следва да се яви на тест на 16.05.2022г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 05. 2022 г.