Обява за свободни длъжности в доброволния резерв

Обява за свободни длъжности в доброволния резерв

Офиси за военен отчет в Община Исперих и Завет съобщават, за провеждане на конкурс за (седем) длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на ЦВО на български граждани. Конкурсът ще се проведе за времето от 19.09.2022г. до 20.09.2022г. Свободните длъжности са в Търговище, Стара Загора, Ямбол, София, Благоевград и Перник. 

Със заповед OХ-360/12.04.2022г. са обявени и 120(сто и двадесет) вакантни длъжности във военни формирования на Военноморските сили във Варна и Бургас, определени за приемане на служба в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс. Той ще се проведе в периода от 26.09.2022 г. да 29.09.2022 г. Документите за участие и в двата конкурса могат да се подават чрез Военните окръжия по постоянен адрес до 29.07.2022 г.

Продължава и приемът на документи за 1344 вакантни длъжности в доброволния резерв на Сухопътни войски, 18 вакантни длъжности във ВМС и 202 вакантни длъжности в териториалните структури на ЦВО, обявени със заповед ОХ-1070/25.11.2021 г. Кандидатите за тях трябва да са български граждани, освободени от военна служба, а местата ще бъдат заети без провеждане на конкурс. Документи за кандидатстване могат да се подават до 28.10.2022 г. във военните окръжия по постоянен адрес.

Допълнителна информация можете да получите в прикачените файлове и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 05. 2022 г.