ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

за оразмеряване, изграждане и експлоятация на санитарно-охранителна зона около водоземно съоръжение ДС-"Подайва" землището на с.Подайва, община Исперих, област Разград.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 05. 2022 г.