Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

ОБЯВА 
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица в Съвместното командване на специалните операции


Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед №3РД -530/14.06.2022 г. на командира на Съвместно командване на специалните операции, са обявени 20(двадесет) войнишки  длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища. Свободните места са в Пловдив и Банкя.

Кандидатите за вакантните длъжности могат да подадат писмени заявления за кандидатстване чрез  Военното окръжие по постоянния им адрес до 08.07.2022 г.

Конкурсът ще се проведе за времето от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г.

Повече информация можете да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 06. 2022 г.