Заповед № 405 от 23.06.2022 г. за одобрение на изменение на ПУП