Заповед № 407 от 23.06.2022 г. за одобрение на изменение на ПУП