Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от Сухопътните войски

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № 3РД-847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътни войски са обявени 265 (двеста и шестдесет и пет) вакантни войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътни войски в София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен и Мусачево.

Срок за подаване на заявления - 26.08.2022 г.     
Конкурсът ще се проведе от 08.12.2022 г. до 21.12.2022 г.  

Допълнителна информация можете на получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 07. 2022 г.