Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл. 35а, ал. 1 от ЗОС, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 28, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 372 по Протокол № 46 от 30.06.2022 год.  на ОбС Исперих и Заповед № 482/21.07.2022 г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я  В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните поземлени имоти :

№ на имота и АОС

НТП

Площ в кв.м

Нач.тр. продажна цена/лв.

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

№045211 с АОС №1927/12.03.2008г.

 Изоставена нива

426

 426,00

 22,00

43,00

 

2

№045303 с АОС №1929/12.03.2008г.

 Изоставена нива

1 229

1 229,00

 62,00

123,00

 

3

№045306 с АОС №1931/12.03.2008г.

 Изоставена нива

1 005

 1 005,00

 50,00

100,00

 

4

№045310 с АОС №1932/12.03.2008г.

Изост.тр.

насаждения

596

 596,00

 30,00

60,00

 

5

№045311 с АОС №1884/17.12.2007г.

 Изоставена орна земя

550

 550,00

 27,00

55,00

 

6

№045312 с АОС №1885/17.12.2007г.

 Пустеещи необр. земи

191

 191,00

 10,00

20,00

 

7

№045315 с АОС №1933/12.03.2008г.

 Изоставена нива

837

 837,00

 42,00

84,00

 

8

№045316 с АОС №1934/12.03.2008г.

 Изоставена нива

2 141

 2 141,00

 107,00

215,00

 

9

№045320 с АОС №1935/12.03.2008г.

 Изоставена нива

1 105

 1 105,00

 55,00

110,00

 

10

№045345 с АОС №7146/12.04.2022г.

Пустеещи необр. земи

804

 804,00

 40,00

81,00

 

11

№045348 с АОС №1887/17.12.2007г.

Пустеещи необр.земи

115

 115,00

 6,00

12,00

 

12

№045358 с АОС №1888/17.12.2007г.

Пустеещи необр. земи

159

 159,00

 8,00

16,00

 

13

№045309 с АОС №1883/17.12.2007г.

Изоставени орни земи

782

 782,00

 40,00

80,00

 

14

№045184 с АОС №1926/12.03.2008г.

Изост.тр. насаждения

1514

 1514,00

 76,00

152,00

 

15

№045213 с АОС № 1928/12.03.2008г.

Изост.тр. насаждения

825

825,00

 42,00

83,00

 

2. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 11.08.2022 год. (четвъртък) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „Кей Би Си Банк България" ЕАД; BIC: BG24RZBB91553300192907; BIC: RZBBBGSF

За повторен търг до 15.00 часа на  18.08.2022 год.(четвъртък).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 12.08.2022 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2,  Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 19.08.2022 г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 11.08.2022 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 18.08.2022 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 07. 2022 г.