Конкурс за войнишки длъжности във военно формирование

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № 3РД-876/14.07.2022 г. на командира на КЛП са обявени 31 (тридесет и едно) вакантни войнишки длъжности във военно формирование на КЛП 57260-Ловеч.

Срок за подаване на заявления - 26.08.2022 г.
Конкурсът ще се проведе от 19.09.2022г. до 23.09.2022 г.

Допълнителна информация можете на получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
02. 08. 2022 г.