Конкурс за офицерска длъжност

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за офицерска длъжност във военно формирование 48960-София от състава на Командване за логистична поддръжка

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № 3РД-880/15.07.2022 г. на командира на КЛП е обявена 1 (една) вакантна офицерска длъжност като помощник-началник на отделение "Медицинско осигуряване" във военно формирование на КЛП 48960-София.

Срок за подаване на заявления - 30.09.2022 г.
Конкурсът ще се проведе през периода от 19.10.2022 г. до 23.10.2022 г.

Допълнителна информация можете на получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 08. 2022 г.