Конкурси във Военноморски сили, Командване за комуникационно-информационно обслужване и Съвместно командване на специалните операции

ОБЯВА
за провеждане на конкурси във Военноморски сили, Командване за комуникационно-информационно обслужване и Съвместно командване на специалните операции

Офиси за военен отчет -Исперих и Завет съобщават за обявени свободни 108 (сто и осем) матроски длъжности във ВМС, 13 (тринадесет) войнишки длъжности в КИПКО и 39 (тридесет и девет) войнишки длъжности в СКСО.

Срок за подаване на заявления чрез военните окръжия по постоянен адрес: за ВМС - до 07.09.2022 г., КИПКО - до 16.09.2022 г., СКСО - до 09.09.2022 г.

Конкурсите ще се проведат на: за ВМС - ще бъдат допълнително уточнени, КИПКО - от 17 до 21.10.2022 г, СКСО - от 28 до 30.09.2022 г. 

Допълнителна информация можете на получите в прикачените файлове и в офиса за военен отчет в община Исперих.

15. 08. 2022 г.