Свободни вакантни длъжности във военни формирования

ОБЯВА
за провеждане на конкурси в Национална гвардейска част, Съвместно командване на силите и Сухопътни войски без конкурс

Офиси за военен отчет - Исперих и Завет съобщават за обявени свободни 60 (шестдесет) вакантни длъжности в НГЧ, 18 (осемнадесет) войнишки длъжности в СКС и 1 (една)  длъжност за лице, изпълнявало военна служба в Сухопътни войски.

Срок за подаване на заявления чрез военните окръжия по постоянен адрес: за НГЧ - до 03.10.2022 г., СКС - до 20.09.2022 г., Сухопътни войски - до 21.09.2022 г.

Конкурсите ще се проведат на: за НГЧ - 25 и 26.10.2022 г.; СКС - от 17 до 22.10.2022 г.

Допълнителна информация можете на получите в прикачените файлове и в офиса за военен отчет в община Исперих.

08. 09. 2022 г.