ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Лого на Община Исперих

Община Исперих уведомява всички граждани, че тече обсъждане на краткосрочна общинска програма за използване на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2025.