Публично обсъждане относно проект за изменение и допълнение на Наредба № 3

Лого на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 26, ал. 2,  чл. 26, ал. 3, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  АПК  в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих. Предложения и становища ще се приемат всеки работен ден от 08,00 часа до 12,00 часа и от 13,00 часа до 17,00 часа в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Исперих, вкл. на адрес - гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70 или на  е-mail: isperih@isperih.bg до 07.12.2022 год. включително.

07. 11. 2022 г.