ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11

Лого на Община Исперих

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО:
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

(цени на входни билети и услуги, предоставяни от Исторически музей-гр. Исперих)

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от АПК  на заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок от датата на публикуване  за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Исперих, находящо се в гр. Исперих, ул. „Васил Лавски” № 70 или изпращани на email:  isperih@isperih.bg, както и в Исторически музей-гр. Исперих

23. 11. 2022 г.