Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Исперих 2023-2027

Лого на Община Исперих

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на ПРОГРАМА ЗА EНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2023 - 2027 г.  на email: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70.

16. 12. 2022 г.