Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 13

О Б Я В А

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 02.02.2023 г. до 02.03.2023 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община Исперих 
Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70.
 

02. 02. 2023 г.