„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“

Пази реколтата от пожар

 Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“

Уважаеми съграждани,

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната.

Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон.

Основните правила за недопускане на пожари през летния пожароопасен сезон и жътвената кампания са:

 • Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня;
 • Забранено е изхвърлянето на фасове и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа;
 • В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни средства за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.);
 • Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
 • Не палете огън в междублоковите пространства и до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности;
 • Никога не оставяйте накладения огън без наблюдение!

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски фонд. Стопаните на земеделски земи, физическите и юридическите лица, имащи пряко и косвено отношение  към жътвената кампания са отговорни за недопускането на пожари по време на кампанията по прибиране на селскостопанската продукция. Висока бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

По време на жътвената кампания особено важно е опазването на реколтата от пожари:

 • Задължително е разораването на бразди, които да спрат евентуален огън;
 • Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели култури;
 • Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите;
 • За работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска, транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби;
 • При движение на земеделска и транспортна техника, не трябва да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност;
 • Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!

При пожар незабавно подавайте сигнал на тел. 112

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 04. 2024 г.