Затваряне на пътни платна

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 390 от 16.05.2023 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2 и чл. 9, ал. 3 от Закона за движение по пътищата, чл. 13, ал. 1 от НАРЕДБА № 19 на Общински съвет - Исперих за управление на общинските пътища в община Исперих във връзка с провеждането на традиционния пролетен панаир в град Исперих

РАЗПОРЕЖДАМ:

  1. Да се въведе временна организация и безопасност на движението със затваряне на пътните платна в двете посоки за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. "Хаджи Димитър" от кръстовището с ул. "Борис Савов" до Стария стадион и по ул. "Дочо Михайлов".
  2. Затвореният пътен участък да се сигнализира със съответните пътни знаци, а именно: „Забранено е влизането на пътни превозни средства след знака“.

3. Временната организация на движението да се въведе в периода от 19.05.2023 г. до 24.05.2023 г. за часовия интервал от 17:30 ч. до 22:30 ч.

МОТИВИ:

Частта в посочения участък по време на традиционния пролетен панаир е много натоварена - преминават множество пътни превозни средства, велосипедисти, групи от пешеходци, което създава реални предпоставки за застрашаване живота и здравето на участниците в движението и за възникването на пътнотранспортни произшествия.

В пътния участък се образуват задръствания, които възпрепятстват евентуалния достъп на МПС на Спешна медицинска помощ и други специализирани автомобили, в случай на нужда при възникнал инцидент.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Ариф Ахмед - заместник-кмет на Община Исперих.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Исперих и да се изпрати до началника на РУ - Исперих към ОД на МВР - Разград за сведение и изпълнение.

КМЕТ:   / п /
инж. Белгин ШУКРИ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
18. 05. 2023 г.