Вакантни длъжности за военнослужещи

ОБЯВА

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповеди на командирите на Сухопътни войски, Съвместно командване на силите, Съвместно командване на специалните операции и Командване за логистична поддръжка са обявени конкурси за общо 595 (петстотин деветдесет и пет) вакантни длъжности за военнослужещи. Свободните длъжности са в София, Банкя, Горна Малина за СКС, в Пловдив и Банкя за СКСО, в Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Благоевград, Враца, Плевен, Шумен, Сливен, Русе, Пловдив, Асеновград, Белене, Смолян, Свобода, Горна Оряховица, София и Мусачево за СВ, в Ловеч, София, Костенец, Стражица, Светлен и Царева ливада за КЛП.

Българските граждани следва да подадат документите си за участие в конкурсите, чрез Военните окръжия по постоянния им адрес, както следва:
- За СКС до 28.07.2023 г., за СКСО до 18.18.2023 г., за СВ до 31.07.2023 г., за КЛП до 04.07.2023 г.

Конкурсите ще се проведат, както следва: За СКС от 21.08.2023 до 25.08.2023 г., за СКСО от 11.09.2023 до 29.09.2023 г., за СВ от 22.11.2023 до 30.11.2023 г., за КЛП от 12.09.2023 до 20.09.2023 г.

Допълнителна информация може да получите в прикачените файлове и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

07. 07. 2023 г.