Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността ”Юрисконсулт”

Лого на Община Исперих

Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността ”юрисконсулт” в отдел ”Административно обслужване и ГРАО” към Дирекция ”Административноинформационно обслужване и обществени поръчки” при Община Исперих

Първо място: за длъжността ”юрисконсулт” в отдел ”Административно обслужване и ГРАО” към Дирекция ”Административно-информационно обслужване и обществени поръчки” в Община Исперих” - Памела Венциславова Мичева.

Председател на конкурсна комисия:  / п /
Севим АДЕМ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 07. 2023 г.