Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността ”Юрисконсулт”

Лого на Община Исперих

Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Общинска собственост" към Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси /УТИЕОСМДТ/" в Община Исперих.

Първо място: за длъжността "Юрисконсулт" в отдел административно звено: отдел "Общинска собственост" към Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси /УТИЕОСМДТ/" в Община Исперих - Гюнай Невзат Сали.

Председател на конкурсна комисия:   / п /
Нуртен ХАСАНОВА

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 07. 2023 г.