Конкурс за матроски длъжности

ОБЯВА

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че е обявен конкурс за 80 (осемдесет) матроски длъжности във военни формирования на Военноморските сили във Варна, Приселци, Каменар, Созопол и Атия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Българските граждани, следва да подадат документите си за участие в конкурса до 18.08.2023 г. чрез Военните окръжия по постоянния им адрес.

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
24. 07. 2023 г.