Конкурс за офицерска длъжност

ОБЯВА

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че е обявен конкурс за  1 (една) офицерска длъжност във военно формирование 52090 - Долна Митрополия, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Българските граждани, следва да подадат документите си за участие в конкурса до 28.07.2023 г.чрез Военните окръжия по постоянния им адрес.

Конкурсът ще се проведе за времето от 21.08.2023 г. до 22.08.2023 г.

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
24. 07. 2023 г.