ПОКАНА

Лого на Община Исперих

П О К А Н А 

За набиране на съдебни заседатели към Районен съд Исперих и разясняване статута на фигурата на съдебния заседател
с организатори Община Исперих и Районен съд Исперих

 Каним всички желаещи лица на възраст от 21 до 68 години да вземат участие в разяснителната кампания, относно набиране на съдебни заседатели за мандат 2024-2027 год.

Дата, час и място на провеждане: 15.08.2023г., 17:00 часа в Заседателна зала на Община Исперих, ул. "Дунав" № 2.

 

инж. Белгин Шукри
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 08. 2023 г.