Конкурс за войнишки длъжности

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № РД-322/28.07.2023 г. на командира на Национална гвардейска част е обявен конкурс за 80 (осемдесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 54 800 - гр. София.
Кандидатите следва да подадат документите си за участие в конкурса, чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 03.11.2023 г.
Конкурсът ще се проведе на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г.

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
23. 08. 2023 г.