Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността "Финансов контрольор"

Лого на Община Исперих

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕ

при провеждане на конкурс за длъжността "Финансов контрольор" при Община Исперих.

Първо място: за длъжността "финансов контрольор" в Община Исперих - Джелил Мехмед Азиз.

Председател на конкурсна комисия:   / п /
Севим Адем

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 08. 2023 г.